Nápis Střední škola, Dětský domov a Školní jídelna Velké Heraltice
Kancelářská sponka

Zaměstnanci

Pedagogičtí pracovníci dětského domova a internátu:

Mgr. Lucie Škarpová - zástupce ředitele pro DD

Dětský domov – tel. 777 760 131

lucie.skarpova@ddheraltice.cz

Kateřina Schön -vedoucí vychovatelka

katerina.schon@ddheraltice.cz

Mgr. Pavel Větřil - etoped

Dětský domov – tel. 777 760 131

pavel.vetril@ddheraltice.cz

Vladimír Král - vychovatel

Šárka Markošová - vychovatelka

Marek Janech - vychovatel

Olga Matoušková - vychovatelka

Laura Vergu - vychovatelka

Veronika Syslová - vychovatelka

Štěpánka Pavelková - vychovatelka

Mgr. Iva Štejdířová - vychovatelka

Jana Heisigová - vychovatelka

Jiří Nawrath - vychovatel

Bc. Lenka Hrnčířová - vychovatelka

Eva Pavelková - vychovatelka

Martina Karlíková, DiS - vychovatelka

Bc. Jitka Grigierová - vychovatelka

Irena Brodňanová - vychovatelka

Jana Černá - zdravotní sestra

Josef Pavelek - pracovník soc. péče a ost. pomocných prací

Lenka Valasová - pracovník soc. péče a ost. pomocných prací

Petr Fridrich - pracovník soc. péče a ost. pomocných prací

Tomáš Vitásek - pracovník soc. péče a ost. pomocných prací

Společný email kontakt: sborovna1@ddheraltice.cz