Nápis Střední škola, Dětský domov a Školní jídelna Velké Heraltice
Kancelářská sponka

Mimoškolní činnost

Posilovna

Terapeutická dílna - Etoped

Koutek pro relaxaci, odpočinek a přemýšlení. Děti zde řeší své starosti a problémy s etopedem Pavlem.

Zájmové kroužky

Výtvarně-keramický

Keramická dílna - netradiční techniky - práce s pedigem, voskem, dekupage, tiffani technika

Zájmový kroužek je zaměřen na jemnou a hrubou motoriku, estetickým cítění a smysluplné trávení volného času

Tento kroužek vedou Šárka Markošová a Štěpánka Pavelková

Sportovní kroužek

Fotbal, florbal - příprava na prezentaci zařízení, na soutěže

Stolní tenis, kondiční cvičení - workout, cvičení podbarvené hudbou

Plavání - zlepšování plaveckých schopností, aktivní relace

Kroužek vede vychovatelka Bc. Jitka Grigierová

Střelecký kroužek

Zájmový kroužek zaměřený na seznámení se zbraní, technické parametry, zákon - nošení povolení, nedovolené ozbrojování, postupy v rizikových situacích.

Kroužek vede vychovatel Vladimír Král

Cvičení matek s dětmi

Tento kroužek je zaměřený na podporu pohybového vývoje, rozvoj řeči, vnímání rytmu, smyslové vnímání, učení nápodobou, emoční vazby mezi matkou a dítětem.

Kroužek vede vychovatelka Jaroslava Halfarová

Volnočasové aktivity

Zájmový kroužek zaměřený na kvízy, hlavolamy, hádanky, společenské hry, deskové hry, počítačové hry, šipky, stolní fotbal.

Kroužek vede vychovatelka Jana Heisigová

Kulinářský kroužek

Vaření, pečení, zpracování potravin, kombinace potravin, příprava příloh, zeleninových salátů atd.

Kroužek vede vychovatelka Kateřina Schön

Počítačový kroužek

Rozvoj počítačových dovedností, nebezpečí na sociálních sítí, orientace a vyhledávání zboží na internetu.

Kroužek vede vychovatel Marek Janech