Nápis Střední škola, Dětský domov a Školní jídelna Velké Heraltice
Kancelářská sponka

Internát

Ubytování dětí na internátě se hradí měsíčně částkou 300,- Kč. Celodenní strava v hodnotě 150,- Kč.

Žáci ze vzdálenějšího města či obce mají možnost se ubytovat na internátě v našem školském zařízení. Mají k dispozici vybavené pokoje, sociální zařízení, kulturní místnost s televizí, počítač s připojením na internet, kuchyňku a posilovnu. Mohou se zdarma zúčastnit kroužků.

S žáky se budou vzdělávat a organizovat volný čas denní vychovatelka. Věříme, že se internát stane druhým domovem plný nových přátel.