Nápis Střední škola, Dětský domov a Školní jídelna Velké Heraltice
Kancelářská sponka

Dětský domov - tel. 777 760 127

Zámek Velké Heraltice

Dětský domov patří mezi školská zařízení, která spadají do resortu Ministerstva školství, tělovýchovy a sportu. Tato zařízení jsou legislativně zakotvena v zákoně č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů.

Dětský domov ve Velkých Heralticích je rodinného typu dle zřizovací listiny s kapacitou 48 dětí, které žijí v 6 rodinných skupinách. Součástí dětského domova je internát s kapacitou 20 dětí, kterým nebyla soudně nařízená ústavní výchova. DD zajišťuje základní právo každého dítěte na výchovu a vzdělávání, pečuje o děti podle jejich individuálních potřeb a zájmů, plní úkoly výchovné, vzdělávací a sociální. Na severní Moravě je DD Velké Heraltice jediným zařízením, které poskytuje komplexní služby nezletilým těhotným dívkám, nezletilým matkám a jejich dětem.

Pedagogičtí, sociální a zdravotní pracovníci poskytují dětem a mládeži individuální podporu pro jejich komplexní rozvoj, přípravu pro samostatný život nejen ve školní přípravě, ale také ve specifických činnostech. Děti a mládež jsou podporovány v udržování kontaktů s jejich blízkými osobami a podílejí se na rozhodování o důležitých aspektech svého života.

Volnočasové aktivity jsou vyplněny různými kroužky – sportovní aktivity (míčové hry, posilovna, stolní tenis, plavání), výtvarné aktivity (kreslení, keramika, …), hudební aktivity (zpěv, hry na hudební nástroj), tvorba vlastního časopisu… Součástí volnočasových aktivit jsou výlety, procházky, cyklistika a různé akce.

Součástí dětského doma je Střední škola, která dětem a mládeži nabízí možnosti vzdělání v oborech praktická škola dvouletá (se zaměřením na přípravu a péči o rodinu, vedení domácnosti), zahradnické práce (se zaměřením na květinářské a aranžérské práce) a potravinářská výroba (se zaměřením na cukrářskou a potravinářskou výrobu).