Nápis Střední škola, Dětský domov a Školní jídelna Velké Heraltice
Kancelářská sponka

Přijímací řízení

Podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), č. 500/2004 Sb. (správní řád) a v souladu s vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění, zveřejňujeme kritéria pro přijímací řízení.

Kritéria pro přijetí ke studiu pro školní rok 2024/25

Informovaný souhlas 2024

Lékařský posudek praktické školy dvouleté

Lékařský posudek zahradnické práce

Lékařský posudek potravinářská výroba