Nápis Střední škola, Dětský domov a Školní jídelna Velké Heraltice
Kancelářská sponka

Projekty střední školy

Realizované projekty:

Výukou i realizovanými projekty jako je Jaro v Evropě a Zelený domov usilujeme o rozvoj funkčních gramotností jednotlivých žáků

Předložené projekty:

  1. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
  2. Tvorba nástroje pro evaluaci a ověřování klíčových kompetencí žáků na základní škole ELEVAS – 2011 předložen MŠMT

  3. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
  4. OPVK, prioritní osa I, oblast podpory 1.4. „Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách“ předložen MŠMT, IT ve školách – EU peníze školám.

  5. Pod zámeckou věží
  6. Projekt naučné stezky předložen NADACI OKD, OSTRAVA

  7. Projekt EKOPOLIS
  8. Přemýšlíme o městě ve spolupráci s WWW.SCIO. CZ, s.r.o., projekty do škol.

  9. SAPERE – vědět, jak žít
  10. Vyhlašovatel soutěže MŠMT ČR, č.j. 13 595/2010-51.