Nápis Střední škola a dětský domov Velké Heraltice
Kancelářská sponka

Projektový den - Červený kříž 7.9.2023

Ve čtvrtek 7.9. nás navštívili záchranáři z Oblastního spolku Českého červeného kříže z Opavy. Žákům podali důležité informace o chování při nenadálé situaci, kterou je poskytnutí první pomoci.

Na třech stanovištích si žáci prakticky vyzkoušeli, jak poskytnout první pomoc člověku v bezvědomí i jak provést KPR, tedy kardiopulmonální resuscitaci. Zjistili, že masáž srdce není tak jednoduchá, jak to vypadá.

Na stanovišti krvácení žáci ošetřovali realisticky namaskované řezné a tržné rány, tepenné krvácení, otevřené zlomeniny. Velice rádi dělali figuranty a nechávali se rány namaskovat.

Poslední stanoviště bezpečnosti, volání RZS a transportu se věnovalo způsobům přenosu raněného. Žáci se seznámili s různými druhy nosítek a vyzkoušeli si je v praxi, také byli poučeni o správném nahlašování události na číslech integrovaného záchranného systému.