Nápis Střední škola a dětský domov Velké Heraltice
Kancelářská sponka

Projekt 72 hodin 14.-15.10.2021

Na pozemku naší školy v rámci "zelené učebny" jsme založili ovocný sad pro rozšíření znalostí a dovedností záků i pedagogů

Na připraveném pozemku jsme provedli vyměřovací práce, vykopali jámy a upevnili kůly.

Vysadili jsme 24 druhově různých ovocných stromů a 24 keřů drobného ovoce.