Nápis Střední škola, Dětský domov a Školní jídelna Velké Heraltice
Kancelářská sponka

Rekonstrukce jídelny

Rekonstrukce školní kuchyně vychází z požadavků kladených na stravovací zařízení dle vyhl. č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny. Proto stávající stav kuchyňského provozu, a to včetně zásobování, byl z hygienického hlediska nevyhovující. Docházelo ke křížení a prolínání tzv. čistých a špinavých dílčích provozů. Bývalý zdroj teplé vody, který byl společný pro kuchyň i internát, nedostačoval. Bylo nutné zřídit nový oddělený zdroj, který bude určen pouze pro potřeby kuchyně.

V červnu roku 2004 byla zahájená rekonstrukce, dílčí stavební úpravy při rekonstrukci spočívající v bouracích pracích, provedení nových příček, provedení podlah, omítek, dlažeb a obkladů v místnostech stravovacího provozu a jejich přilehlých částech včetně výdejny jídla a jídelny. Rekonstrukce sociálního zařízení stravovací části (sociální místnosti pro kuchařky, oddechové místnosti pro kuchařky, úklidové komory a skladu biologického odpadu). Stávající prostory byly rozděleny sádrokartonovými příčkami (včetně snížení podhledu SDK), tak aby došlo k oddělení dílčích výrobních linek (přípravna masa, vytloukárna vajec, hrubá přípravna zeleniny, suchý sklad). Ve většině nově vzniklých místností (včetně výdejny jídla a jídelny) byly provedeny nové skladby podlah, v tzv. mokrých provozech rovněž keramické obklady zdiva.

Rekonstrukce stávající vnitřní kanalizace, zdravotechniky včetně nového zdroje ohřevu vody, rozvodů elektroinstalace a doplnění rozvodů ÚT včetně nových otopných těles. Montáž vzduchotechniky, která zabezpečuje požadavky nové legislativy na větrání a mikroklima v jednotlivých místnostech stravovacího provozu. Vzduchotechnika je vybavena ohřevem přívodního vzduchu a jeho chlazením a rekuperací.

Nové technologické zařízení, které zabezpečuje výrobu teplých jídel, snídaní a svačin, v počtu do 70 jídel denně, zařízení pro udržování pokrmů na požadované teplotě v průběhu plnění distribučního systému. Dodávka a montáž technologického vybavení kuchyně. Vybudování nové zásobovací trasy.

V listopadu roku 2004 byla dokončena rekonstrukce kuchyně a následně úspěšně zkolaudována. Celkové náklady na akci byly – 8,364.000,-Kč.